Alle tools

Zes denkhoeden

Bekijk lastige situaties en agressie-incidenten vanuit verschillende gezichtspunten en kom samen tot een goed besluit.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: max. 12

Duur: minstens 30 minuten

Materiaal:

  • Flipover

  • Stiften

  • Gekleurde hoedjes van papier

Opwarmers

Werkwijze

Er zijn zes denkhoeden in verschillende kleuren. Elke kleur symboliseert een andere manier van denken. Bedoeling is om een situatie stap voor stap vanuit de verschillende denkhoeden te bekijken. 

Door allemaal op hetzelfde moment eenzelfde denktrant te hanteren, kom je makkelijker op eenzelfde lijn en begrijp je elkaars argumenten beter. 

Door allemaal de verschillende denkhoeden te doorlopen wordt ieders denken ook tegelijk gestretcht. 

Spelregels
  • Dring bij elke ronde aan op discipline om de gevraagde manier van denken zuiver aan te houden.

  • Oefening baart kunst, hoe vaker je de methodiek inzet hoe makkelijker het wordt om over te schakelen naar een andere manier van denken.

schema-denkhoeden 

Stap1: kies eens situatie

Kies een lastige situatie of een agressie-incident dat je samen onder de loep wilt nemen.

Stap 2: verzamel de objectieve feiten

Zet het witte hoedje van papier in het midden van de tafel en leg uit wat het betekent. Breng nu samen alle objectieve informatie rond de situatie en het incident in kaart.

Stap 3: welke gevoelens heb je hierbij?

Zet het rode hoedje in het midden. Houd één of meerdere rondjes om te inventariseren wat deze situatie of dit incident gevoelsmatig teweegbracht en brengt bij elke teamlid. 
Niet (ver)oordelen, enkel verzamelen!

Stap 4: breng de voor- en nadelen, de risico’s en mogelijkheden en alternatieve oplossingen in kaart

Herhaal de opdracht met respectievelijk het zwarte, het gele en het groene hoedje en verzamel info volgens de overeenkomstige denkwijze.

Stap 5: kom tot een besluit

Zet nu het blauwe hoedje in het midden en tracht op basis van de info uit de vorige rondes tot een besluit te komen.

Stap 6: Heb je nog onvoldoende info?  

Doorloop nogmaals alle gekleurde hoedjes.

Bron: De Bono, E. (1999). Six thinking hats. New York: Little, Brown and Company. Zie ook www.leren.nl.