Alle tools

Spinsels, wrevels en knuffels

Maak tijdens je overleg tijd voor je collega’s en luister naar hun positieve en negatieve gevoelens en indrukken.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: max. 12

Duur: 10 à 30 minuten 

Werkwijze

Elke deelnemer formuleert een spinsel, wrevel of knuffel naar iemand die aanwezig is.  

Daarbij houd iedereen zich aan volgende spelregels

 • Spinsels, wrevels en knuffels verwoord je vanuit jezelf. Je zegt wat ze voor jou betekenen. Je geeft concrete en recente voorbeelden.

 • Het verleden is voorbij en kan je niet veranderen. Bespreek het enkel op voorwaarde dat het helpt om de huidige situatie te begrijpen en verandering mogelijk te maken.

 • Spinsels en wrevels uiten werkt alleen als je open en eerlijk kan en durft zijn.

 • Als één van beide partijen verder wil ingaan op wat er gezegd werd, dan kan dit pas als iedereen aan bod is geweest. Spreek een volgorde en timing af.

 • Knuffels kan je ook naar de groep uiten, spinsels en wrevels niet.

Hoe formuleer je spinsels, wrevels en knuffels?

Een (hersen)spinsel is een indruk die je hebt over iemand
 • “Ik heb een spinsel over ……….” - zeg tot wie jij je richt.

 • “Ik merk dat …………………………” - verwoord de observaties waarop jij je baseert om je spinsel te uiten.

 • “Ik denk dat jij ……………………” - verwoord jouw eigen veronderstelling ten opzichte van die observatie.

 • “Klopt dit?” - Check of je veronderstelling klopt. Diegene waarover het spinsel gaat, antwoordt met “ja, klopt” of “neen, klopt niet”.

Een wrevel is een ergernis die je voelt naar iets of iemand toe 
 • “Ik ben wrevelig op ……….” - zeg tot wie jij je richt.

 • “Omdat …………………………” - beschrijf de concrete situatie of het concreet gedrag en het effect ervan op jezelf.

 • “Ik zou willen dat ……………” - beschrijf het gewenst gedrag.

 • “Ik heb dit nodig omdat…” - zeg waarom je dit gewenst gedrag verkiest.

Een knuffel is een waardering die je uit over iemand
 •  “Ik heb een knuffel voor …….” - zeg tot wie jij je richt.

 • “Omdat ……………………………..” - beschrijf wat die persoon deed of zei dat jij waardeert.

Bron: Greta Frederix