Alle tools

Schema agressiebeleid Wagenschot

Met dit schema stelt het pedagogisch centrum Wagenschot voor hoe ze hun agressiebeleid systematisch implementeren in de praktijk.

Ze starten zo veel mogelijk vanuit een preventieve insteek met de preventiepiramide. Helaas is agressie onvermijdelijk. Na een incident zorgt het team voor opvang, nazorg en herstel. Mogelijks wordt ook het nazorgteam betrokken voor extra nazorg op individueel of groepsniveau. Er wordt een melding gemaakt die besproken wordt op de teamvergadering waar ze zoeken naar aanleiding van het incident, de betekenis van het gedrag en de mogelijke preventieve acties naar de toekomst.

De meldingen komen ook aan bod op een tweede overleg. De agressiebeheersingscoaches (ABC) controleren en analyseren de meldingen. Mogelijks met een terugkoppeling naar het team rond opvolging of patronen in meldingen.

overzicht
Afbeelding
schema agressiebeleid Wagenschot
Download het bestand