Alle tools

Samen grenzen bepalen

Ga na of je als team voor de aanpak van verschillende soorten agressie op dezelfde lijn staat. Probeer een consensus te vinden.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers : maximum 12

Duur: 45 à 60 minuten

Materiaal: 

 • Spelbord
 • Een pion per deelnemer
 • Gedrags-, context- en daderkaarten. Download de bijlage onderaan de pagina

Werkwijze

 1. Elke deelnemer zoekt voor zichzelf een pion (sleutelbos, aansteker, pen…). 

 2. Trek een gedragskaart, een contextkaart en een daderkaart en lees ze voor. De deelnemers plaatsen hun pion in een van de cirkels:

  • binnenste: zone zonder reactie, je vindt het gedrag aanvaardbaar

  • middelste: reactie-zone, je vraagt om het gedrag te stoppen en bespreekt het

  • buitenste: reactie-zone, je vraagt om het gedrag te stoppen, bespreekt het én hebt een bijkomende reactie, anders dan bespreken

 3. Vraag deelnemers naar elkaars positie te kijken. Staat iedereen in dezelfde cirkel? Dan is de situatie en de collectieve grens duidelijk en de aanpak van dat gedrag makkelijk op elkaar af te stemmen. Staat niet iedereen in dezelfde cirkel? Laat deelnemers hun plaats toelichten en daag ze tegelijk uit om te proberen allemaal in dezelfde cirkel te gaan staan.

 4. Sta even stil bij de vraag of ze zich vroeger anders zouden hebben geplaatst.

Variant:

Gebruik 3 touwen van respectievelijk 4, 8 en 12 meter als spelbord op de grond. De deelnemers zijn de pionnen. Voorzie een grote ruimte binnen of buiten.

schema-reactiezone

Download het bestand