Alle tools

Safety Cross

Het Safety Cross is een instrument om op een eenvoudige manier snel zicht te krijgen op het aantal agressie-incidenten in een afdeling of leefgroep. 

methodiek

Praktisch

Materiaal: Safety Cross voor maand, week of dag. Download de bijlagen hieronder.

Werkwijze

Safety Cross is een kalender in de vorm van een kruis, onderverdeeld in vakjes die overeen komen met de dagen van de maand (figuur 1).

Andere variaties zijn ook mogelijk, de indeling kan per shift en per week (figuur 2) of voor één dag in 24u (figuur 3). De resultaten hebben dan meer of minder detail. 

Duid met kleurcodes op het Safety Cross het al dan niet voorkomen van agressie-incidenten aan. Wanneer meer dan één agressie-incident voorkomt, duid dan het meest ernstige agressie-incident aan. Je kan er ook voorkiezen om bij meerdere agressie-incidenten het aantal agressie-incidenten te noteren in het juiste vakje.

De volgende kleurcodes worden gehanteerd
 • Groen: geen agressie

 • Geel: Verbale agressie

 • Oranje: fysieke agressie zonder schade

 • Rood: fysieke agressie met schade.  

Elk vak van het Safety Cross krijgt één kleurcode. 

aantal-agressie-incidenten-per-maand
Figuur 1: Aantal agressie-incidenten per maand (kan binnen de hele leefgroep of voor één persoon geregistreerd worden)
aantal-agressie-incidenten-shift
Figuur 2: Aantal agressie-incidenten per shift
agressie-incidenten-per-dag
Figuur 3: Aantal agressie-incidenten per 24u

Voorwaarden

Communiceer vooraf de de doelstelling en werkwijze van het Safety Cross

Bepaal en verduidelijk:

 • De term “agressie-incidenten” zodat iedereen in het team hieronder hetzelfde verstaat. 

 • Wanneer, wie en hoe agressie incidenten geregistreerd worden. Check dat iedereen begrijpt hoe een safety-cross ingevuld moet worden. 

Zorg voor het noodzakelijk draagvlak, betrokkenheid en eigenaarschap

Zowel binnen het team als bij de cliënten en hun context:

 • Betrek cliënten en hun context door hen vooraf te informeren. 

 • Bepaal vooraf waar, wanneer en met wie de resultaten van het Safety Cross worden besproken. Bespreek de resultaten niet alleen met het team, maar ook met de cliënten en de context. Op die manier stimuleer je betrokkenheid en eigenaarschap in dit project. 

 • Creëer transparantie en betrek cliënten en hun context door het Safety Cross zichtbaar op te hangen. 

 • Blijf eerlijk over data! Het gaat om het verbeteren en zicht te hebben op dagelijkse praktijk. Het is geen evaluatie of een beoordelingsinstrument. 

 • Gebruik de data voor het lokale project om agressie-incidenten te verminderen. 

 • De resultaten blijven eigendom van het team. 

 • Vier samen je successen, dat motiveert!

Door de resultaten regelmatig te bespreken binnen het team en/of tijdens gebruikersraden of bewonersvergaderingen stimuleer je betrokkenheid en eigenaarschap. 

Variant

Je kan het Safety Cross ook gebruiken voor andere type incidenten of voor verbeterprojecten zoals bv. het verminderen en voorkomen van val en medicatie-incidenten. 

Bronnen:

 1. Mountford J., Shojania K (2012), Refocusing quality measurement to best support quality improvement: local ownership of quality measerment by clinicians., BMJ Qual saf, 21, 519 – 523.
 2. Shah A. (2019), Using data for improvement., BMJ, 364.
 3. Flynn M (2013). Quality & Safety – The safety cross system: simple and effective. www.inmo.ie/MagazineArticle/PrintArticle/11155
 4. Bircher J. (2019), prioritising quality improvement., BMJ, 367.
Download het bestand