Alle tools

Over grenzen en waarden

Word bewust van het verschil tussen ieders grenzen ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. En dat die verschillen te maken hebben met ieders invulling/beleving van waarden.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: max.15

Duur: 60 à 90 minuten

Materiaal: Lijst met waarden - download ze onderaan de pagina.

Opwarmer: 1 minuut

Werkwijze

Elke deelnemer kiest één, twee of drie waarden uit die zijn belangrijkste waarden als hulpverlener weergeven.

Laat ieder om beurt zijn keuze even toelichten en moedig de deelnemers aan om elkaar open en nieuwsgierig te bevragen. Merk op dat in deze individuele ronde er nogal wat verschillen kunnen zijn tussen de deelnemers.

Bekijk daarna met de groep over welke waarden er een groepsconsensus is: welke waarden stellen we als team voorop?

Suggestie 1: In de missie/visietekst van de organisatie staan de waarden van waaruit de organisatie haar opdracht vorm geeft. Leg de groepsconsensus naast de waarden van de organisatie. Valt er iets op? 

Suggestie 2: Ga als groep op zoek naar situaties waarin een teamwaarde bedreigd werd. Bekijk als groep welke afspraken je daar kan rond maken.

Suggestie 3: Zoek de waarden die daar achter zitten en ga na hoe je daar als team een antwoord op geeft.

Download het bestand