Alle tools

Maak een integriteitsbeleid met Grenswijs

Met Grenswijs stel je een beleid op voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of positief gezegd: deze tool helpt je bij een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit. Grenswijs is een initiatief van Sensoa, Icoba en Pimento om Grenswijs beleid te maken.

online tool

Maak je organisatie Grenswijs

Grenswijs geeft je antwoorden op de vragen waar jij als beleidsmedewerker mee zit:

  • Hoe schep ik een goed klimaat, ook over seksualiteit?
  • Hoe voorkom ik grensoverschrijdend gedrag met een preventief beleid?
  • Hoe reageer ik als grensoverschrijdend gedrag zich toch voordoet in mijn organisatie?

Grenswijs is er voor wie beleid maakt, voor wie werkt met jongeren en volwassenen. Voor je doelgroep en je medewerkers. Doe een snelle scan en ontdek waar je beleidsmatig kan op inzetten. Vul of maak je beleidsplan in je persoonlijke inlogzone. Oefen op casussen en ontdek hoe je (ped)agogisch reageert op grensoverschrijdend gedrag.