Alle tools

Intervisiemethode incidenten (IMI)

Maak lastig en agressief gedrag bespreekbaar om gewenning tegen te gaan en ook de kleinere incidenten op tafel te krijgen. Doe dit met het oog op:

methodiek
 • Erkenning en herkenning.
 • Het voorkomen van overbelasting van je team door een opeenstapeling van kleinere incidenten.
 • Het formuleren van beleidsadviezen.
 • Het uitwerken van praktische maatregelen om incidenten te voorkomen.

Praktisch

Aantal deelnemers: max. 15 

Duur: 60 minuten

Materiaal:

 • Papier
 • Balpen

Werkwijze

Inventariseer de incidenten die medewerkers de afgelopen periode meemaakten

Laat hen elk kort vertellen.

Bepaal samen welk incident je uitgebreid gaat bespreken
Laat de betrokkene uitgebreid vertellen over het incident

De anderen stellen verduidelijkingsvragen.

Incidentomschrijving
 • Vat het incident samen in een zin van hoogstens vijftien woorden. 
 • Nodig teamleden uit om te helpen. 
 • Zorg dat iedereen zich erin vindt. 
 • Deze stap kan veel tijd in beslag nemen.
Luister naar de gevoelens van de betrokkene

Emoties uiten lucht op en de betrokkene voelt zich serieus genomen. Stilstaan bij die gevoelens geeft dikwijls al de richting aan waarin je de oplossing kunt zoeken.

Inventariseer wensen en oplossingen bij de betrokkene

Laat je leiden door de vragen: ‘Wat zou je het liefst willen dat eraan gedaan wordt?’ en/of 'Wat heb/had je  nodig?
Beantwoord de vraag vanuit drie standpunten:

 • De eigen mogelijkheden
 • De mogelijkheden van het team
 • De mogelijkheden van de organisatie

De betrokkene geeft aan wat hij zelf als mogelijke oplossingen ziet. 
Per oplossing vraag je: ‘Denk je dat deze oplossing echt mogelijk is?' 

 • Ja? Hoe dan? 
 • Nee? Dan schrappen we ze. Wat zou je dán het liefst willen?’ 

Zo kom je tot een lijst met verschillende oplossingen.

Lijst pro’s en contra’s van de overgebleven oplossingen en weeg ze tegen elkaar af 

Bespreek of ze praktisch uitvoerbaar zijn. Iedereen mag zijn mening geven. 
Uiteindelijk spreek je af wie wat doet en wanneer.

Spreek af hoe en wanneer je gaat evalueren

Spelregels

Deze methode werkt op voorwaarde dat:

 • De directie deze manier van werken ondersteunt.

 • De directie de geformuleerde maatregelen serieus neemt.

 • Teamvergaderingen en IMI verplicht en structureel in de agenda zijn ingebouwd.

 • De IMI-begeleider de methode onder de knie heeft. Eventueel dankzij opleiding.

Bron: Huub Buijssen