Alle tools

In dialoog over agressie

Bespreek het thema agressie in dialoog en verbondenheid. Luister aandachtig en waarderend naar elkaar en vergroot de bereidheid om ervaringen te delen.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: min. 6 – max. 8

Duur: min. 60 minuten

Materiaal:

Een doos vol gekke en gewone voorwerpen

Hang volgende dialoogregels op:

 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 • Wees nieuwsgierig naar het verhaal van de ander.
 • Moedig de andere aan om te vertellen.
 • Waardeer het verhaal van de ander.
 • Spreek vanuit jezelf, niet vanuit algemeenheden (‘ik’ i.p.v. ‘men’).
 • Vraag toelichting bij algemeenheden.
 • Vertel eerlijk en open.
 • Geef elkaar de tijd, er mogen ook stiltes vallen.

Werkwijze

Intro

Leg het verschil tussen dialoog en discussie uit.

DIALOOG:

 • Elkaar aanmoedigen.
 • Samen met elkaar.
 • Persoonlijk.
 • Elkaar willen leren kennen.
 • Streven naar uitwisseling.
 • Aandachtig luisteren.

DISCUSSIE:

 • Discussie/Debat
 • Strijd met argumenten
 • Tegenover elkaar
 • Onpersoonlijk
 • Elkaar willen overtuigen
 • Streven naar overwinning
 • Selectief luisteren

Overloop de dialoogregels en spreek af dat iedereen ze mee bewaakt. 
Neem als gespreksleider een uitnodigende, bevragende en waarderende gesprekshouding aan.

Opwarmen

Iedereen kiest een voorwerp uit de doos dat hij in verband brengt met het thema ‘agressie op het werk’. 
Wat roept dit thema bij je op? Wat betekent dit thema voor jou? Waarom koos je dit voorwerp?

Ervaringen delen

Laat ieder om beurt een persoonlijke ervaring vertellen rond agressie op het werk.

 • Welke ervaring heb jij met dit thema?
 • Vertel zo helder mogelijk wat er toen gebeurde. 
 • Waar was je? 
 • Wie waren er bij je? 
 • Wat zag je, hoorde je, voelde je?
 • Wat maakte dat je je zo voelde?
Dromen 

Laat iedereen om beurt zijn idealen, zijn droom ten aanzien van het omgaan met agressie vertellen.

 • Wat is jouw droom rond dit thema? Denk groot, het mag alles zijn!
 • Hoe zou je werk en de samenwerking eruit zien als jouw droom werkelijkheid wordt?
 • Hoe zou je je dan voelen?
 • Wat betekent dit voor je?
Doen 
 • Wat kan jij vandaag of morgen doen om jouw droom een stapje dichterbij te brengen?
 • Wat is de eerste, concrete stap die jij kan zetten om jouw droom realiteit te laten worden?
 • Wat kan je morgen of deze week doen?
 • Hoe? Wie? Wat heb je hiervoor nodig? Wanneer? Waar?
Bron: Dialoogboekje voor aankomende gespreksleiderswww.Tilburgindialoog.nl - www.dagvandedialoog.nl