Alle tools

De rode kaart

Maak je groeps- of teamleden mee verantwoordelijk voor een constructief overleg en stel samen gespreksregels op.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: min. 3 - onbeperkt

Duur: 60 minuten

Materiaal:

 • Een rode kaart per deelnemer
 • Flipover
 • Stiften

Werkwijze

Stap 1: Geef iedereen bij de start van het overleg een rode kaart 

Leg uit: leg je rode kaart in het midden van de vergadertafel of steek hem in de lucht als je vindt dat: 

 • Het gesprek te zeer uitweidt.
 • Het gesprek naast de kwestie is.
 • Het gesprek een twee-gesprek wordt in plaats van een gezamenlijke dialoog.
 • Het gesprek niets bijdraagt aan het agendapunt.
 • De manier waarop iets gezegd wordt je stoort.
 • Je zelf om een of andere reden afhaakt of vindt dat we in herhaling vallen.

Als er 3 rode kaarten op tafel liggen, mag de laatste kaartlegger als eerste vertellen waarom hij de rode kaart legt. De twee anderen vullen aan.

Stap 2: Begin het overleg dat je gepland hebt en stop even als er 3 rode kaarten zijn
 • Laat de kaartleggers het waarom van hun rode kaart vertellen.
 • Vraag vervolgens de mening van de rest van de groep. 
 • Bekijk samen hoe het verder moet. Is er nood aan een gespreksregel?
Stap 3: Formuleer samen de gespreksregel en schrijf ze zichtbaar op een flap
Stap 4: Herneem het overleg met de nieuwe afspraak in ieders achterhoofd
 • Geef de rode kaarten terug.
 • Stop opnieuw even als er 3 rode kaarten zijn
 • Formuleer zo nodig een extra gespreksregel. 
Stap 5: Hang de spelregels bij de volgende overlegmomenten zichtbaar voor iedereen op
 • Zorg dat elk teamlid zijn rode kaart mee heeft, zodat ze deze kunnen inzetten als ze dat nodig achten.  
 • Overloop voor je start nog even de geformuleerde gespreksregels
 • Bewaak ze samen met behulp van de rode kaart tijdens het overleg.
 • Geef zelf het goede voorbeeld en leg je kaart als je het nodig vindt.

Resultaat

Na enige tijd wordt de rode kaart overbodig. De schroom om storingen te melden en elkaar te wijzen op een gepaste gespreksvoering vervaagt en verdwijnt uiteindelijk.

Voorbeeld

Binnen de werkgroep agressie van Nieuwland vzw leverde de methodiek van de rode kaart volgende spelregels op:

voorbeeld-rode-kaart

Bron: Dirkse-Hulschner S. & Talen, A. (2008). Het groot werkvormen boek. De inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Den Haag: Academic Service.