Alle tools

Brochure 'Mijn rol in agressiepreventie'

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat over agressie en ander grensoverschrijdend gedrag. Preventie is niet alleen een zaak van de overheid of van de beleidsmakers in je organisatie.

Ook jij vervult een belangrijke rol in het voorkomen van agressie op je werk. Deze brochure beschrijft zo concreet mogelijk wat je precies kan doen. Zowel in je individueel handelen als in je gedrag tegenover collega’s, cliënten en derden.

 

brochure
Afbeelding
cover mijn rol in agressiepreventie
Download het bestand