Alle tools

Brochure 'Leer eruit'

Verbeter het welzijn en verhoog de veiligheid in je organisatie. Leer uit agressie-incidenten. Daar gaat deze brochure over.

Incidenten staan zelden op zichzelf. Vaak is er een aanleiding. Dat is soms een hele keten van gebeurtenissen. Daarnaast zijn heel wat incidenten vergelijkbaar. Bespreek en analyseer samen incidenten.

Zo ontdek je patronen en oorzaken en achterhaal je succesfactoren en knelpunten. Op basis daarvan stuur je je werking bij om aantal en ernst van incidenten te verminderen. 

brochure
Afbeelding
cover brochure leer eruit
Download het bestand