Alle tools

Beoordelingsmatrix om prioriteiten te bepalen

Gebruik een beoordelingsmatrix als je moet kiezen tussen verschillende opties en als er veel factoren zijn waar je rekening mee moet houden. Zijn de meningen over een maatregel verdeeld? Met deze oefening trek je de discussie op gang om tot een gezamenlijk besluit te komen.

methodiek

Aan elk criteriuem geef je een gewicht

Om prioriteiten te stellen kan je een aantal criteria gebruiken om af te wegen hoe belangrijk een bepaald doel of een bepaalde maatregel is ten opzichte van andere doelen of maatregelen. Die criteria geef je elk een bepaald gewicht in functie van belangrijkheid. Het criterium ‘wettelijke verplichting’ geef je bijvoorbeeld een groter gewicht dan het criterium ‘draagvlak’ of ‘haalbaarheid’.

Van wegingsfactor 6 tot 1

In de beoordelingsmatrix gebruiken we volgende criteria en gewichten:

De doelstelling of maatregel:

 • is verplicht volgens een wet of decreet = wegingsfactor 6
 • is bedoeld om te beschermen of risico’s voorkomen = wegingsfactor 5
 • is bedoeld om schade te voorkomen = wegingsfactor 4
 • is bedoeld om schade te beperken = wegingsfactor 3
 • wordt belangrijk gevonden door medewerkers en/of gebruikers (draagvlak)= wegingsfactor 2
 • kan vlot worden worden ingevoerd (haalbaarheid) = wegingsfactor 1

De haalbaarheid hangt onder meer af van de complexiteit van de maatregel, de nodige expertise de nodige aanpassingen aan werkwijzen,infrastructuur en de kostprijs.

Lijst acties op en geef een score

Lijst je doelen en maatregelen op zoals in de beoordelingsmatrix en overloop bij elke maatregel de verschillende criteria terwijl je ze een score geeft op een schaal van 0 tot 3 waarbij:

 • 0 = niet,
 • 1 = matig
 • 2 = ruimschoots
 • 3 = sterk.
Afbeelding
beoordelingsmatrix leeg

Toegepast op een voorbeeld

Je wil bijvoorbeeld:

 • een risicoanalyse uitvoeren
 • een gedragscode opstellen
 • de visie en de definitie bekend maken
 • de groepsdynamiek bevorderen
 • afspraken maken over sancties
 • een procedure uitwerken rond opvang en nazorg na incidenten.

De beoordelingsmatrix ziet er dan zo uit:

Afbeelding
beoordelingsmatrix ingevuld