Alle tools

Babbeldoos voor kinderopvang

Maak lastig, grensoverschrijdend en agressief gedrag bespreekbaar in de kinderopvang. En kom op een plezierige manier tot afspraken om er beter mee om te gaan. Zo geef je al spelend een aanzet om je beleid te ontwikkelen of bij te sturen. De Babbeldoos is een doorontwikkeling van het Agressiespel. Bestel De Babbeldoos, download het spelmateriaal of vraag een demosessie aan.

spel

Zie je de video niet? Dit heeft te maken met je cookie-instellingen. Zo los je dit op: 

  • Wis je 'geschiedenis' in je browser (chrome of internet explorer).
  • Ga naar de ICOBA-website.  Klik op 'Accepteer alle cookies' als je die vraag krijgt. Dan zal je de video wel zien en kunnen afspelen. 

Wanneer zet je de babbeldoos in?

Speel het kaartspel tijdens een teamoverleg, binnen de werkgroep agressie, na een incident of als onderdeel van een themadag, vorming, intervisie of coaching.

Wat zit er in De Babbeldoos?

De speelkaarten zijn op maat van de kinderopvang. De Babbeldoos bevat 160 kaarten.

  • Weet kaarten: Beantwoord korte weet vragen.
  • Raad kaarten: Teken of leg een woord uit. Je medespelers raden het binnen de minuut.
  • Situatie kaarten: Vertel hoe jij zou reageren op de situatie.
  • Mening kaarten: Geef jouw mening.
  • Doe kaarten: Voer de opdracht uit.
  • (On)eens kaarten: Zeg of je het al dan niet eens bent met de stelling.
  • Extra spelkaarten: de startopdracht, de eindopdracht, de doorgeefkaart, de jokerkaart en het vergrootglas

Demosessie voor sleutelfiguren

Wil je agressiecoaches, interne trainers, pedagogisch coaches en leidinggevenden kennis laten maken met De Babbeldoos en andere methodieken om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken?

Vraag een demosessie aan via Evelien Vanderstraeten: EV [at] vivosocialprofit.org