Alle tools

Alternatievenbundel: inspiratie voor vrijwillige en passende zorg

Deze alternatievenbundel geeft je met 85 alternatieven inspiratie om de vrijheid in de zorg te vergroten voor mensen met een psycho-geriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking. Ook voor andere cliëntgroepen kan deze bundel een waardevolle inspiratiebron zijn. Deze brochure werd ontwikkeld door VILANS, een kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning.

brochure
Voorkaft Alternatievenbundel Inspiratie voor meer vrijwillige en passende zorg

In de zorg kom je regelmatig terecht in het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat jouw cliënten zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze wonen en leven? Dat ze zoveel mogelijk kunnen leven in vrijheid, ook als je ingrijpt omdat de persoon zelf of mensen in zijn omgeving anders risico lopen op ernstig nadeel?

En hoe doe je dat op de minst ingrijpende manier en het meest passend bij het individu met zijn of haar geschiedenis, emoties, waarden en behoeften?

Telkens opnieuw kun je dat afwegen en in overleg met de cliënt, familie en collega’s bepalen wat het beste past.

Deze bundel met 85 alternatieven is ingedeeld op basis van handelingen (zoals eten en drinken, daginvulling en veilig bewegen) en plekken (zoals in en om het bed, binnen, buiten en zitten).

Achterin de bundel vind je een index waarin je kunt zoeken op de reden waarom je een alternatief wil inzetten, namelijk:

 • activiteit bevorderen
 • bewegingsvrijheid vergroten
 • brandgevaar verminderen
 • comfort vergroten
 • dagritme bevorderen
 • eenzaamheid verminderen
 • eigen keuze vergroten
 • mogelijkheden verkennen
 • ontspanning bevorderen
 •  oriëntatie verbeteren
 • persoonlijke aandacht vergroten
 • rust bevorderen
 • steun vergroten
 • toezicht verbeteren
 • valrisico verminderen
 • veiligheidsgevoel vergroten
 • zelfstandigheid behouden
 • zelfverwonding en dwangmatig handelen verminderen