Alle tools

Agressie? Praat erover voor het pijn doet

Voorkom dat de grenzen verschuiven. Voer een brede discussie over welk gedrag medewerkers niet acceptabel vinden. Drie korte oefeningen om de discussie te voeren.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: onbeperkt

Duur: 60 à 90 minuten

Materiaal: 

 • tabel lastig/agressief

Werkwijze

Stoplicht
 1. Iedereen lijst individueel op wat hij beschouwt als lastig of agressief gedrag en welke situaties hem uit evenwicht brengen.

 2. Vertel ze aan elkaar.

 3. Breng alle gedragingen en situaties samen en orden ze. Geef samen een kleur aan elke situatie: rode zijn de ergste, oranje zitten ergens tussenin, groene zijn oké. Probeer een consensus te vinden over welke gedragingen en situaties je als team wil aanpakken en hoe.

Top 10 
 1. Zoek met je ploeg 10 lastige situaties. Geef elke situatie een cijfer van 1 tot 10. 1 betekent dat de situatie geen risico inhoudt, met 10 geef je aan dat het risico op akelige gevolgen zeer groot is.

 2. Bepaal per situatie wat de spanning kan doen oplopen.

 3. Laat mensen vertellen wat zeker moet gebeuren in die situatie – de do’s – en wat uit den boze is – de don‘ts. Zoek wat helpt om de spanning te laten zakken en wat olie op het vuur werpt.

 4. Tijdens het gesprek schrijf je alle ideeën, tips en suggesties op een grote flap. Aan het eind zet je ze om in werkafspraken.

Vragen om agressie te bespreken

Laat je teamleden de vragen in de tabel eerst individueel beantwoorden. Bespreek het nadien samen in groep. Hieronder enkele richtvragen voor de discussie.

Vergelijk jouw lijstje met dat van je collega's. 

 • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? 

 • Welke soorten gedrag bestempelen je collega’s wel als lastig of agressief gedrag, maar jij niet? En andersom?

 • Waarom vind jij dit lastig? Over welke grens wordt er volgens jou gegaan?

 • Van waar komt lastig of agressief gedrag? Wat zijn de oorzaken?

 • Wat doet lastig gedrag met jou? Wat zijn de gevolgen?

 • Kan je het lastig of agressief gedrag op voorhand zien aankomen? Aan welke signalen kan je zien dat er een bui op komst is?

 • Hoe ga je om met die signalen?

 • Wat kan je zoal doen om te voorkomen dat de bom barst?

 • En als ze toch barst. Hoe reageer je dan best?

Download het bestand