Opvang en nazorg volgens het kringenmodel

Het kringenmodel vertrekt van het herstelvermogen van diegene die een agressie-incident meemaakte en geeft kringsgewijs weer hoe de getroffene omringd wordt door mensen die een rol spelen in opvang en nazorg na een incident.

De getroffene staat centraal

Een belangrijk uitgangspunt van dit model is dat de getroffene en zijn veerkracht centraal staan. Bevorderen van herstel begint bij de getroffene. Geef hem of haar autonomie over het eigen welzijn. De meeste volwassenen zijn in staat om op eigen kracht de draad weer op te pakken na een schokkende gebeurtenis. Kinderen en jongeren moet je hier mogelijks in begeleiden en ondersteunen. Luister goed naar ze. Geef ze autonomie en inspraak. Zij weten het best wat ze nodig hebben.

Volstaan de eigen krachten niet?  Zoek dan steun in de omiggende kringen. Eerst in het eigen vertrouwde netwerk en gaandeweg naar hulpverlening. De steunfiguren kunnen problemen signaleren en doorverwijzen of adviseren om steun te zoeken bij de volgende kring.

Afbeelding
schema kringenmodel voor opvang en nazorg

Vier kringen

De eerste kring bestaat uit het vertrouwde netwerk: vrienden, familie, kennissen, rechtstreekse collega’s of groepsgenoten. Opvang door het natuurlijk netwerk is essentieel. Liefst in de eigen afdeling, of door bevriende collega’s, geliefde begeleiding, groepsgenoten en het thuisfront. Hun zorg, steun, erkenning en aandacht verminderen de hulploosheid en zijn vaak van grotere betekenis dan formele steun.

De tweede kring bestaat uit georganiseerde steun door collega’s, een nazorgteam of leidinggevende. De afstand is iets groter dan met personen in de eerste kring, maar je kan ze nog relatief makkelijk benaderen.

De derde kring bestaat uit eerstelijnszorg: artsen, arbeidsgeneesheren en maatschappelijk werkers.

De vierde kring bestaat uit psychologen, therapeuten en psychiaters. Je verwijst door bij een zware psychische of psychosociale problematiek. Doe dit pas als de andere bronnen niet meer volstaan en als de reacties na 1 maand niet afnemen.