Alle nieuws

De Rustbox in KPC Genk

Het KinderPsychiatrisch Centrum Genk verleent crisishulp, oriëntatie, observatie, diagnostiek en behandeling aan peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren. Door de band genomen lopen zij zowel thuis, op school als in de leefgroep waar ze verblijven vast. Ze hebben moeite om hun emoties te reguleren.

Bij wie het schoentje past zet KPC Genk de Rustbox in om samen met het kind, de jongere en context uit te pluizen wat hen helpt voor meer rust in hoofd en lijf. Voor minder stress en conflict. De Rustboxers van het centrum getuigen hoe zij met succes deze online tool inzetten.

 

Zie je de video niet? Dit heeft te maken met je cookie-instellingen. Zo los je dit op:
- Wis je 'geschiedenis' in je browser (chrome of internet explorer).
- Ga naar de VIVO-website. Klik op 'Accepteer alle cookies' als je die vraag krijgt. Dan zal je de video wel zien en kunnen afspelen.

 

 

KPC Genk maakt deel uit van Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. KPC is ook een jeugdhulppartner van het IROJ, het intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp Limburg.