Het Sociaal Fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (PC 319.01)

De sector van het paritair comité 319.01 omvat een brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg, de begeleiding en de ondersteuning van een divers doelpubliek (waaronder kinderen, gehandicapten, jongeren, ouderen en gezinnen).

De sector stelt met een 400-tal vzw’s ongeveer 45 000 mensen te werk, waarvan de meesten actief zijn in de gehandicaptensector.

Over welke organisaties gaat het?

 • Gehandicaptenzorg
 • Bijzondere jeugdbijstand
 • Autonome centra voor algemeen welzijnswerk
 • Centra voor integrale gezinszorg
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • Sociale verhuurkantoren en huurdersbonden

Raad van Beheer

De raad van beheer telt 10 leden uit werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgeversorganisaties
 • Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle, Veerle Degrande (OV) en Madeleen de Roo
 • SOM: Patrick Vander Weyden en Erik Liégeois
Werknemersorganisaties
 • ACLVB: Tommy Jonckheere      
 • BBTK: Johan Van Eeghem en Selin Bekastanli
 • ACV Puls: Mark Selleslach en Michael Vandenbroucke (V)