Herstelgericht groepsoverleg of HERGO

Na conflict of agressie is er vaak schade. De focus van HERGO is het herstel van die schade. Elke betrokkene krijgt de kans om gevoelens en gedachten rond het conflict te uiten. Een moderator bewaakt dat het overleg tot afspraken komt om herstel mogelijk te maken.

Gestructureerd gesprek

Eigen aan een HERGO is dat een moderator het leidt. De betrokken partijen in het conflict nemen deel, geruggesteund door een achterban van steunfiguren. In de context van de jeugdrechtbank neemt ook een politieagent deel die de samenleving vertegenwoordigt.

Een HERGO gebeurt altijd in een cirkelopstelling. Iedere aanwezige is even zichtbaar voor de andere in zijn kwetsbaarheid.

De moderator nodigt de deelnemers uit om gedachten en gevoelens rond het conflict te delen met de groep. Daarna mogen de partijen voorstellen doen om te komen tot een oplossing van het conflict. De ideeën waar iedereen wil en kan voor gaan leiden tot afspraken. De deelnemers leggen vast hoe ze de uitvoering en naleving van deze afspraken zullen opvolgen.

Steeds wijder verspreid

HERGO wint aan populariteit. Steeds meer organisaties ontdekken er de mogelijkheden van. Scholen, jeugdbewegingen, jeugdhulpvoorzieningen leiden steeds meer medewerkers op om de methodiek in te zetten.