Help anderen om emoties en noden constructief te uiten

Boosheid, schaamte, angst en verdriet zijn normale emoties die horen bij het mens-zijn. Belangrijk is dat ze hun tijd en plaats krijgen. Vaak zit er een belangrijke boodschap en behoefte achter die gehoord wil worden.

Help emoties reguleren en ze constructief te uiten. Je hoeft de ander niet onmiddellijk te troosten, tot rust te brengen of te begrenzen. Zeker bij verdriet of kwaadheid wordt nog te vaak gesust, tot rust gebracht, ontkent of onderdrukt. Maar opgekropte emoties kunnen ontsporen en zich uiten in moeilijk en extreem gedrag.

Emotie is een signaal voor een behoefte

Help en ondersteun anderen daarom om stoom af te laten en de eigen emoties en behoeften goed te doorvoelen en te uiten. Help je gesprekspartner hierop een antwoord te vinden door empathisch te luisteren. Emoties kunnen pas stromen als ze erkend worden.

Soms moet je de ander daarmee helpen door mee te voelen en ermee woorden aan te geven. Eens men de eigen emoties erkent als belangrijke signaalgevers wordt de behoefte die erachter schuilt sneller helder.

Neem ook elke vorm van zelfregulering serieus en ondersteun de ander daarin. Ga er positief op in als iemand bijvoorbeeld zegt ‘laat me even razen’, laat me nu even bekomen’, ‘laat me even met rust’ of ‘dit zou mij nu helpen’.

Emotieregulatie in 3 stappen

Emotieregulatie start met de emotie. Merk boosheid, verdriet of angst op en sta er even heel bewust bij stil. Een houding van onvoorwaardelijke aanvaarding is daarbij nodig.

Je kan de ander hierbij helpen door zelf rustig te blijven en de emotie te aanvaarden:

  • Benoem de emotie en stop dan zelf even met praten
  • Luister, observeer en veer mee.
  • Vraag eventueel ‘Waar zit die emotie in je lichaam? Waar voel je ze het hardst?’ Dit helpt het gevoel behapbaar en hanteerbaar te houden.

Geef tijd om te voelen wat er gevoeld moet worden en om eerlijk te reflecteren.

Vraag:

  • Wat maak je nu zo boos/bang/verdrietig?
  • Wat precies wordt er in jou geraakt?
  • Welke nood of behoefte ligt daaronder?

Stel je nieuwsgierig op naar de betekenis van de emotie. Zo kun je diepere lagen onderzoeken en de essentie pakken. Dat helpt om de emotie om te zetten in constructieve taal.

Mogelijks gaat het over:

  • een onvervulde behoefte. Bijvoorbeeld: verbinding, erkenning, honger, bewegen, ruimte, uitdaging, inspraak, autonomie, activiteit, aandacht, voorspelbaarheid, eerlijkheid, echtheid,...
  • een gemis aan (juiste) informatie.
  • opgestapelde spanning

Vat samen en stimuleer vrijwillige actie. Zeg bijvoorbeeld: ‘Je voelt je boos en hebt behoefte aan duidelijkheid.’ Begeleid het denkproces naar een concrete actie. Vraag bijvoorbeeld: ‘Is er iets dat jij hiermee wil doen? Wil je zelf een actie ondernemen? Is er een verzoek naar de ander(en)?’

Bied vorming, training en coaching aan

Voorzie in een aanbod rond verbindend communiceren, eigen agressiehantering, emotieregulatie, veerkracht, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Zorg zo nodig ook voor ondersteuningssessies voor de context zodat zij het leerproces mee kunnen ondersteunen in het dagelijks leven.