Zorg voor herstel na agressie-incidenten

Agressief gedrag veroorzaakt schade op verschillende vlakken. Schade op materieel, fysiek of psychisch vlak, maar ook de relatie komt onder druk te staan.

Omdat de betrokkenen meestal verder moeten met elkaar na het incident, is aandacht voor herstel heel belangrijk. Dat kan op verschillende manieren.