Wat is grensoverschrijdend en agressief gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elk gedrag dat persoonlijke of algemeen geldende waarden en normen schendt, grenzen overschrijdt en (on)bewust schade toebrengt of dreigt toe te brengen aan anderen, de omgeving of zichzelf. ICOBA spreekt in die zin ook van agressief gedrag.

Grensoverschrijdend en agressief gedrag bestaat in verschillende vormen en heeft verschillende oorzaken, functies en gevolgen. Grensoverschrijding en agressie hebben ook een betekenis.

Lees ook meer over ICOBA's kijk op agressie en agressief gedrag.