Voorkom agressie

Voorkom agressief gedrag en de gevolgen ervan. Maak gebruik van de preventiepiramide van Johan Deklerck. Dit is een handig model om na te gaan op welke niveaus je best maatregelen neemt.

Lees meer over fundamentele, algemene en specifieke preventie. Neem ook preventieve maatregelen door te leren uit incidenten. En versterk de competenties van je medewerkers door vorming.

"Agressiepreventiebeleid gaat niet altijd over agressie, maar over veel meer waar je eerst niet aan dacht." Karel Lepla - Arktos vzw