Alle tools

Vredestafel

Methodiek om enkele uren na het incident ruzie en conflicten geweldloos op te lossen. Voor daders en slachtoffers met een cognitief functioneren van minstens 10 jaar.

methodiek

Werkwijze

Zet als begeleider diegene die het incident veroorzaakte en diegene die het incident meemaakte samen aan tafel.

Bespreek samen:

  1. Wat is er gebeurd? Om de beurt vertelt iedereen hoe het tot een ruzie gekomen is. Iedereen brengt dus zijn eigen visie naar voren. Belangrijk is dat iedereen mag uitpraten.
  2. Wat zijn je gevoelens? Iedereen vertelt wat ze voelden bij de ruzie en wat ze nu voelen. Ook hier mag je elkaar niet onderbreken. In deze fase kun je cliënten helpen om hun gevoelens te verwoorden als zij er zelf niet uitraken.
  3. Wat moet er gebeuren? Wat vinden beide partijen belangrijk dat er nu gebeurt? Alle twee doen ze voorstellen tot er een idee is dat voor alle twee goed is.