Alle tools

Soort bij soort

Leer onderscheid maken tussen frustratieagressie, instrumentele agressie, ongecontroleerde agressie en seksuele intimidatie. Dat is de eerste stap om gepast te reageren.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: subgroepjes van max. 6 personen

Duur: 30 à 40 minuten

Materiaal:

Schilderstape

Telkens één flap met als titel ;

  •  instrumentele agressie
  • frustratieagressie
  • ongecontroleerde agressie
  • seksuele intimidatie
  • Kaartjes met korte en herkenbare agressiesituaties. Je kan de situaties in bijlage gebruiken en/of deze aanvullen met eigen casussen.

Werkwijze

  1. Geef kort uitleg over het verschil tussen frustratieagressie, instrumentele agressie, ongecontroleerde agressie en seksuele intimidatie en hoe je er best mee omgaat. Aanvulling: Seksuele intimidatie = ongewenste, seksueel getinte aandacht. Je gaat hier op een gelijkaardige manier mee om als met instrumentele agressie.
  2. Hang de flappen op en verdeel de situaties over de deelnemers. Zonder de oplossing.
  3. Om de beurt lezen de deelnemers een kaartje voor en hangen het op de juiste flap. Terwijl ze dit doen, zeggen ze kort wat je in dit geval best doet en wat niet.
  4. Stem af. Is iedereen het hiermee eens? Waarom wel? Waarom niet?
Download het bestand
Bron: Geerse, R., Jansen, J. en Scholten, R. Handboek Gein zonder pijn; Plattelands jongeren.nl