Alle tools

Restoratieve cirkels

Het doel van restoratieve cirkels, ook wel herstelcirkels genoemd is om de geleden schade of kwetsing ten gevolge van een incident te herstellen zodat men daarna weer op een constructieve wijze met elkaar verder kan gaan. 

Uitgangspunt van een herstelcirkel is het fundamentele geloof dat mensen op eigen kracht oplossingen kunnen aanreiken voor de schade die er is aangericht.

methodiek

Vertrek van één ernstig feit

Restoratieve cirkels richten zich op alle betrokkenen van ernstige incidenten. Het gaat tijdens de herstelcirkel om één specifiek feit en niet over een algemene houding. Een herstelcirkel werkt in alle situaties waar mensen samenleven (school, gezin, jeugdbeweging, werk,…).

De taken van de moderator

Het herstelproces wordt geleid door een moderator die de voorbereidende gesprekken houdt en het cirkelgesprek modereert. De concrete taken van de moderator zijn de volgende:

  • Hij voert alle afzonderlijke individuele gesprekken (assessments).
  • Hij zorgt voor de veiligheid, zowel qua omgeving als qua deelnemers.
  • Hij organiseert het cirkelgesprek.
  • Hij modereert het gesprek.
  • Hij vermijdt elk idee van partijdigheid.
  • Hij noteert de afspraken, de besluiten en de opvolging

Werkwijze

In de assessments (de individuele gesprekken) wordt gesproken met alle betrokkenen. Er wordt gevraagd naar de feiten, hun beleving, naar hun verantwoordelijkheid en wat er moet gebeuren om tot herstel te komen.

Tijdens de herstelcirkel staan de stoelen in een cirkel zonder een tafel. Er zijn wel vooraf aangeduide plaatsen met naamkaartjes. In de eerste fase van het gesprek ligt de focus op belevingen en gevoelens rond het voorliggende incident. Het is belangrijk dat hierbij alle emoties aan bod komen en dat deze met elkaar gedeeld worden.

In een tweede fase wordt er besproken hoe het herstel zal plaatsvinden en worden er afspraken gemaakt over wat iedereen kan doen om de schade te herstellen. Er wordt daarbij ook vastgelegd hoe de opvolging zal gebeuren. In een laatste fase van het gesprek is er nog wat ruimte voor informeel contact

Voor meer informatie over herstelcirkels kan je terecht bij LIGAND 

Bron: Smits, I., van der Wielen, G. & Opdenacker, J. (2012). Onderzoeksrapport. Onderzoek naar werkzame methodieken binnen de bijzondere jeugdbijstand ter continuering van de hulpverlening die door agressie bedreigd wordt. Brussel: Vlaamse Overheid – Agen