Alle tools

Register eerste hulp

Volgens de letter van de wet moet je voor elk ongeval op het werk een arbeidsongevallenaangifte doen. Maar om de administratieve rompslomp te verlichten bij lichte ongevallen heeft de overheid ‘Het register van eerste hulp’ in het leven geroepen.

formulier

Wanneer een incident of ongeval aan volgende voorwaarden voldoet is het niet nodig om aangifte te doen bij de verzekeraar:

  • De eerste zorgen op het werk volstonden en 
  • Er moest geen arts tussenkomen en 
  • Er is geen loonverlies of arbeidsongeschiktheid geweest 

schema-registratie-eerste-hulp