Alle tools

Plagen, pesten of ruzie?

Leer onderscheid maken tussen plagen, pesten en ruzie.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers : onbeperkt. Werk eventueel in subgroepjes van max. 4 personen. 

Duur: 15 minuten

Materiaal: Geef aan alle deelnemers of groepjes het schema rond 'Plagen, pesten of ruzie'. Download hem hieronder.

Werkwijze

  1. Geef met een kruisje aan onder welke categorie de situatie valt: plagen, pesten, ruzie.

  2. Laat de deelnemers of groepjes nadien vertellen op basis van welke kenmerken ze een situatie indelen. 
    Wat zijn de verschillen?

Download het bestand
Bron: Hederson, M. (2013). Omgaan met pesten. Amsterdam, SWP.