Alle tools

Omgaan met zelfbeschadiging

Een kind of jongere beschadigt zichzelf omdat het geen andere uitlaatklep vindt. Hoe reageer je als je dit gedrag opmerkt? Hoe maak je zelfbeschadiging bespreekbaar? Welke gespecialiseerde hulp bestaat er? Een gids van het VLESP helpt je hierbij.

brochure

Zelfbeschadiging is een overlevingsmechanisme voor een achterliggende problematiek. Het kan verschillende vormen aannemen: zelfverwonding, voorwerpen in het lichaam brengen, een overdosis medicatie of drugs, verstikking… 

De gids is bedoeld om ouders, hulpverleners, andere familieleden en vrienden te helpen omgaan met jongeren die zichzelf beschadigen. De inhoud werd ontwikkeld op basis van gesprekken met ouders en hulpverleners.

Je vindt in deze brochure informatie over:

  • De kenmerken en oorzaken van zelfbeschadiging.
  • Hoe je een jongere kan steunen.
  • Welke hulp beschikbaar is.