Alle tools

Hoe herstelgericht werk jij?

Ga na in welke mate je organisatie herstelgericht werkt naar aanleiding van een conflict of agressie-incident.

methodiek

Praktisch

  • Duur: 30-60 minuten
  • Max deelnemers: groepen van 6
  • Download het combinatieschema en de vier waardenschalen onderaan deze pagina
  • Voor je deze oefening aanvat, verdiep je je best eerst in het gedachtengoed rond herstelgericht werken

Werkwijze

Stap 1. Situeer je organisatie binnen de 4 principes van herstelgericht werken

Bepaal met de schalen in bijlage waar jouw organisatie, je werking of je aanpak zich situeert binnen de volgende vier werkprincipes van herstelgericht werken.

  • Ontmoeting: de mate waarin dader en slachtoffer elkaar ontmoeten en in gesprek gaan na een conflict of incident.
  • Compensatie: de mate van toenadering, compensatie of schadeloosstelling voor de geleden schade.
  • Verbinding: de mate van (re)integratie/ er (terug) bij horen van de dader/ het terug samen verder kunnen na de feiten.
  • Organisatiebetrokkenheid: de mate waarin de organisatie iedereen in staat stelt om deel te nemen aan herstelgerichte methodieken.

Elke schaal is een continuüm met een reeks mogelijkheden die gaan van een volwaardig herstelgerichte aanpak tot een aanpak die in het geheel niet herstelgericht is. Duid telkens aan op welk punt jouw organisatie, je werking of je aanpak zich situeert.

Stap 2. Breng de resultaten in kaart in het combinatieschema

Misschien past de uitkomst niet volledig in een van deze groepjes. Dan nog geeft de uitkomst je een idee over het herstelgerichte gehalte in je organisatie en ontdek je punten die voor verbetering vatbaar zijn.

 

Bron: KPC Groep (2005). De verbindende school. Herstelrecht in het Nederlandse Onderwijs

 

Download het bestand