Alle tools

Handreiking Signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en hun naasten.

Deze Nederlandse gids is een praktisch hulpmiddel voor stafmedewerkers, cliënten- en familieraden. Met de geboden handvatten, adviezen en instrumenten kunnen zij cliënten en hun naasten nog intensiever betrekken bij het signaleren en melden van onveilige situaties en hun participatie en inbreng op vlak van veiligheid versterken.

brochure
Download het bestand
2013, Veilige zorg, ieders zorg – patiëntveiligheidsprogramma GGZ Nederland