Alle tools

Counselingsgesprek met cliënt die een incident veroorzaakte

Praatactiviteit met een dader om het incident af te ronden. Vanaf ongeveer één dag na het incident en diegene die het incident veroorzaakte is een clïent.
methodiek

Werkwijze

  1. Laat je cliënt rustig en met korte bewoordingen merken dat je hem als persoon nog altijd accepteert. Maar dat je zijn gedrag niet goedkeurt. Leg hem uit waarom.
  2. Geef feedback over hoe jij de situatie zag ontstaan. Vertel kort hoe het agressieve gedrag bij jou overkwam. Laat je cliënt de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag op zich nemen.
  3. Help je cliënt: zijn gedrag niet alleen negatief te beoordelen, zijn gevoel van eigenwaarde terug te vinden en na te denken over hoe en waarom hij in deze agressieve situatie terechtgekomen is.
  4. Zoek samen naar mogelijke oplossingen en afspraken voor een volgende keer. Stimuleer je cliënt om zich op een meer aanvaardbare en geoorloofde manier af te reageren.