Alle tools

Checklist eerste opvang

Deze lijst met taken en tips ondersteunt je bij de opvang binnen 48 uur na een incident. Hanteer deze checklist niet te rigide: welke taken, in welke mate en volgorde je ze inzet, hangt af van de situatie. Herstel eerst de veiligheid en ga uit van de behoeften van de getroffene.

checklist

Geef praktische hulp

 • Zorg voor comfort: bied een drankje aan, een deken, een comfortabele plek. 
 • Ga met de getroffenen naar de EHBO post, arts, spoedopname of zorgcentrum seksueel geweld. 
 • Registreer het incident samen met de getroffene. 
 • Bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer naar huis kan? Laat het slachtoffer zelf beslissen of men naar huis wil.. Wil de persoon blijven? Vraag wat daarvoor nodig is. 
 • Mobiliseer het sociale netwerk van de getroffene. 

Geef advies en informatie over

 • de toestand van andere betrokken partijen;
 • welke stappen er nog worden gezet: aangifte bij de politie en verzekering? Ondersteun indien nodig;
 • wat er gebeurt met diegene die het grensoverschrijdend gedrag stelt;
 • nazorggesprekken als jouw organisatie dit aanbiedt. Maak afspraken over hoe en wanneer je de getroffenen contacteert voor het eerste nazorggesprek;

Wees zuinig met je informatie, de getroffene heeft al veel aan het hoofd waardoor het moeilijk is veel informatie op te nemen. 

Geef emotionele ondersteuning

 • Zeg dat dit gesprek in alle vertrouwelijkheid wordt behandeld. 
 • Bied steun, troost, begrip, rust en warmte. 
 • Laat de getroffenen het verhaal doen, forceer geen gesprek: laat de getroffene vertellen als die dat wil en kan.  
 • Praat of vraag niet te veel. Zoek niet naar oorzaken, wroet niet in gevoelens. 
 • Minimaliseer, evalueer en veroordeel niet 
 • Geef informatie over stressreacties als ze door de getroffene worden benoemd. Bijvoorbeeld: slecht slapen, herbeleving, angst, trillen, verdoving, boosheid, een  onwezenlijk gevoel,…. Vertel dat dit normale reacties zijn op een abnormale gebeurtenis en dat ze meestal weer verdwijnen.