ICOBA - Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)

Met deze vorming kan je op een herstelgerichte manier conflicten met een grote impact op je groep aanpakken en ontvang je een hergo-certificaat als je in een schriftelijk werk kan aantonen dat je een hergo in de praktijk hebt uitgevoerd.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
wo 02 oktober 2024 09:00 - 16:30 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen
do 03 oktober 2024 09:00 - 16:30 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen
vr 04 oktober 2024 09:00 - 16:30 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen
vr 08 november 2024 09:00 - 16:30 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen
vr 13 december 2024 09:00 - 16:30 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen
vr 17 januari 2025 09:00 - 12:00 Online - -

Programma

‘Na een woordenwisseling krijgt de groepsbegeleider een mep van de jongere’
‘Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn GSM is gestolen’
‘Een vader beschadigt de brom?ets van zijn dochter na een heftige ruzie’

Voor jou herkenbare situaties?
Herstelgericht Groepsoverleg biedt hierbij een krachtige uitweg.

Tijdens het Hergo maakt de moderator een cirkel met slachtoffer, dader, steun?guren en andere betrokkenen in de context. De moderator stuurt het proces en laat alle betrokkenen gedachten en gevoelens uitwisselen rond de gebeurtenis. De moderator bewaakt dat de cirkel tot afspraken komt om herstel mogelijk te maken en de opvolging ervan vast legt.

In deze opleiding krijg je een theoretisch en praktisch kader om herstelgericht te werken in jouw voorziening. Deze opleiding is op een ervaringsgerichte manier opgebouwd zodat je de kracht van de cirkel leert voelen en doorleven.

Het programma omvat 3 opleidingsdagen, 2 terugkomdagen en een ONLINE intervisie van een halve dag.

Dag 1: Theoretisch kader en concretisering herstelgericht werken: historiek, inhoud en terminologie, belang van herstelgericht werken, inoefenen van het coördineren en modereren, belang van gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheid van context praktijkvoorbeelden als concrete illustratie
Dag 2: Organiseren van een herstelgesprek. Oefenen van een assessment en het oefenen van een tweegesprek
Dag 3:Oefenen van een herstelcirkel met meerdere betrokkenen. Link naar de praktijk en uitleg van de huiswerkopdracht.
Dag 4: Terugkomdag. Nadat je zelf al een aantal hergo’s georganiseerd hebt voorzien we een intervisiedag waarin uitwisseling en vraagstelling aan de trainer centraal staat.
Dag 5: Terugkomdag. Intervisie over ervaringen / implementatie in de eigen werkcontext.

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Meer info op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

WERKVORMEN EN METHODIEK
Ervaringsgerichte mix van visie-input, reflectie, hersteltraining en oefeningen in het voeren van verschillende vormen van cirkels en gesprekken.

VOOR WIE
Elke medewerker uit de sector 319.01 die conflicten en zware situaties met zo veel mogelijk betrokken op een goede manier wil kunnen afhandelen en hier vanuit zijn of haar voorziening het mandaat voor krijgt.

Omdat dit een intensieve opleiding is van 5 dagen vragen we bij je inschrijving naar een schriftelijke motivatie.

OVER DE LESGEVER
Stijn Deprez is coördinator en trainer bij Ligand, Daan Heye en Michael Michiels zijn trainers bij Ligand.
Ligand is pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp. De kracht van onze visie en opleidingen is dat ze vanuit de praktijk tot stand kwamen en dat ze aanzetten tot innovatie en ontwikkeling in de jeugdhulp en onderwijs. Walk the talk vinden we belangrijk. In de dagelijkse praktijk en in de omgang met de deelnemers leven we onze visie voor. Onze aanpak is tegelijk open, liefdevol en energiek.

Praktisch

Startdatum: 02 okt 2024 | 09:00 - 16:30 Duur: 6 dagen Opleider: Ligand - vzw Oranjehuis
Code vorming: 319-IC94 Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector