Omgaan met lastig gedrag en lastige situaties

Dit gedrag is vooral lastig of storend voor de omgeving. Het is elk gedrag dat iemand als storend, stresserend of als mentaal of psychisch belastend ervaart. Maar dat niet per se een grens overschrijdt.

Het kan bijvoorbeeld gaan om klachten, frustraties of kritiek. Maar het kan ook gaan om eisend, aandachtvragend of verbaal storend gedrag. Besef dat achter lastig gedrag vaak een behoefte zit. Tracht dat te achterhalen en speel vooral daarop in.

Ervaar jij iets als lastig of storend?

Het zegt iets over jezelf als je een bepaalde situatie of een bepaald gedrag als lastig ervaart.

Sta even stil en vraag je af: ‘Wat is hier aan de hand? Welke waarden, normen, behoeften of grenzen worden nu bij mij getriggerd? Haalt het iets van ‘oud zeer’ naar boven dat nog niet geheeld is? En hoe zit het momenteel met mijn draagkracht-draaglast verhouding?’  

Misschien is het een signaal om goed voor je zelf te zorgen, je grenzen aan te geven en je eigen emoties aandacht te geven en/of steun te vragen.