Alle nieuws

Boekvoorstelling 'Mentaliserend coachen van begeleiders van kinderen en jongeren met gedragsproblemen'

Erik De Belie inspireert. ICOBA hing al aan zijn lippen wanneer hij zijn geliefkoosde thema aansneed: mentaliseren. Dat is het vermogen om gedrag van jezelf, de ander en jullie relatie ‘emotioneel te begrijpen’ om zo anderen te helpen om hun emoties te reguleren.

Erik schreef een nieuw boek: 'Emotionele ontwikkeling in verbinding. Mentaliserend coachen van begeleiders van kinderen en jongeren met gedragsproblemen'.

Hij nodigt je uit voor zijn boekvoorstelling op 5 mei 2022.

Over het boek

In 2016 verscheen zijn eerste boek en het bijhorende Mentemo-spel. Hierin richt hij zich tot begeleiders van een bijzonder uitdagende doelgroep: personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen.

Er bleek ook vraag te zijn naar een gelijkaardig boek en spel specifiek voor begeleiders van kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen. Vanuit deze vraag verschijnt het tweede boek en spel.

Kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen hebben behoefte aan ondersteuning bij het reguleren van hun stress en emoties, het aangaan van veilige relaties en het emotioneel begrijpen van zichzelf en anderen. Deze steun bieden begeleiders binnen een ‘dragend netwerk’, in nauw contact met ouders.

Begeleiders kunnen hierbij spanningen in de relatie(s) ervaren, waardoor ze ‘emotioneel besmet’ raken. Zo staat hun stress- en emotieregulatie onder druk en hebben ze nood aan ademruimte. Via mentaliserend coachen wordt aan begeleiders een veilige basis geboden om emotioneel beschikbaar te zijn en hoopvolle perspectieven te openen.

Het nieuwe boek biedt een kader en houvast bij het omgaan met ‘uitdagende situaties’ in relatie tot kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen. Dat doet het boek met een verdieping, uitwerking en concrete illustratie van mentaliserend coachen.

In dit boek lichten Filip Morisse, Leen De Neve en Soetkin Roskam het gebruik van de Schaal voor Emotionele ontwikkeling (SEO) toe, met inspirerende tips en tricks om van inschatting naar ondersteuning te gaan.

Het boek is er voor orthopedagogen, psychologen, begeleiders, leerkrachten, docenten en studenten orthopedagogie. Het aangepaste MENTEMO-spel is een bordspel over emotionele beschikbaarheid dat uitnodigt om te mentaliseren over je eigen ervaringen.

Redactie: Erik De Belie en Jolien Verhasselt, met bijdragen van Sofie Van De Ginste, Filip Morisse, Soetkin Roskam, Leen De Neve en Sofie De Meyer.

Over de boekvoorstelling

Het boek wordt op 5 mei 2022 voorgesteld door Erik De Belie en Jolien Verhasselt. Je bent hartelijk welkom van 13 tot 17u in M.F.C. Hagewinde.

Met sprekers Geert Van Hove, Filip Morisse, Sven Bussens, Dirk Wille, Eva Kestens en Romina Cuadros Perez.

Interesse?

De inschrijvingen starten in februari 2022 van start. Wil je nu al info ontvangen? Neem contact op met Erik De Belie.