Beperk schade met vrijheidsbeperkende maatregelen

Om schade te beperken geef je diegene die agressief gedrag stelt vlucht- en afkoelmogelijkheden, trek je de context strategisch terug of zet je vrijheidsbeperkende maatregelen in.

Principieel mag je niemands fysieke vrijheid beperken, dus mag je fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen niet toepassen. Tenzij ze het laatste redmiddel zijn.

Fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen pas je alleen toe als er ernstige schade wordt toegebracht of dreigt toegebracht te worden aan de fysieke en/of psychische integriteit van de persoon zelf of anderen. En op voorwaarde dat dit zo min mogelijk, zo kort mogelijk en zo humaan mogelijk gebeurt.