Zorg voor de cliënt met agressief gedrag

Opvang en nazorg voor cliënten met agressief gedrag zijn om twee redenen belangrijk: je verkleint de kans op een nieuwe uitval en het hoort bij het kwalitatief hulpverlenen. Lees er hier meer over

Geef grenzen aan en luister

De opvolging van en de zorg voor de cliënt met agressief gedrag, houdt best een dubbele reactie in. Enerzijds keur je het gedrag af. Je geeft de grens aan.

Anderzijds hou je de mogelijkheid open om hem zijn verhaal te laten doen. Zeker bij frustratieagressie. Ook bij wie agressief gedrag stelt brengt dat heel wat gevoelens teweeg. Schaamte, teleurstelling, angst...

Geef gevoelens een plaats

Nazorg geeft deze gevoelens een plaats. Geef grenzen aan op een manier die cliënten meer inzicht en inlevingsvermogen geven in hun agressie en over de gevolgen voor zichzelf en anderen.

Zo verkleint de kans dat ze hervallen. Is de dader een cliënt en het slachtoffer een medewerker? Dan steekt bij beide vaak onzekerheid de kop op en komt de vraag: ‘Hoe moet het nu verder?’ Er is schade aan hun relatie en die moet hersteld worden.

Ga na of een opvolgingsgesprek voldoende is of dat er echt een bemiddelend gesprek naar herstel moet gebeuren.