Welke sector?

Icoba is er voor deze sectoren: PC 319.01 en PC 331 en tot eind 2020 heeft ICOBA ook een aanbod voor organisaties in de brede jeugdhulpverlening

PC  319.01 De Vlaamse Opvoedings- en HuisvestingsInrichtingen en -diensten (VOHI)


Het Paritair Comité 319.01 omvat een veelheid aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek: kinderen, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen, mensen met een beperking…).

Over welke organisaties gaat het?
 • gehandicaptenzorg,
 • bijzondere jeugdbijstand
 • autonome centra voor algemeen welzijnswerk
 • centra voor integrale gezinszorg
 • centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • sociale verhuurkantoren en huurdersbonden.
 • Het PC telt een 500-tal vzw's verspreid over Brussel en Vlaanderen en stelt ongeveer 40.000 mensen te werk. Het merendeel is actief in de gehandicaptenzorg.

PC 331: De Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector

Het Paritair Comité 331 is verdeeld in twee subsectoren: de Kinderopvang (KO) en de Gezondheidsinstellingen en –diensten (GID).

Over welke organisaties gaat het?

 • centra geestelijke gezondheidszorg
 • consultatiebureaus voor het jonge kind
 • centra voor ontwikkelingsstoornissen
 • diensten voor adoptie
 • preventiediensten
 • centra voor teleonthaal
 • vertrouwenscentra kindermishandeling
 • diensten voor onthaalouders
 • initiatieven voor buitenschoolse opvang
 • kinderdagverblijven

De GID telt zo’n 1800 medewerkers, verspreid over ongeveer 100 werkgevers.
De kinderopvang kent een heel divers landschap met méér dan 5.000 werknemers in de gesubsidieerde kinderopvang en zo’n 7.000 zelfstandige onthaalouders.