voorwaarden en procedure open aanbod

VOORWAARDEN

Wie kan inschrijven

Elke werknemer uit een organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 319.01 valt en als rsz kengetal 062 heeft. Concreet zijn dat organisaties uit de:
 • gehandicaptenzorg
 • bijzondere jeugdbijstand
 • autonome centra algemeen welzijnswerk
 • centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • centra voor integrale gezinszorg
 • sociale verhuurkantoren en huurdersbonden

Elke werknemer uit een organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 331 valt en als rsz kengetal 322 (kinderopvang) heeft.
Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders in het statuut “sui generis” kunnen niet inschrijven.

Elke werknemer uit een organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 331 valt en als rsz kengetal 122 heeft. Concreet zijn dat organisaties uit de:
 • centra voor geboorteregeling
 • centra voor geestelijke gezondheidszorg
 • centra voor huwelijkscontacten
 • centra voor ontwikkelingsstoornissen
 • centra voor tele-onthaal
 • consultatiebureaus voor het jonge kind
 • consultatiebureaus voor gehandicaptenzorg
 • diensten voor adoptie
 • diensten voor de strijd tegen toxicomanie
 • lokaal gezondheidsoverleg - LOGO
 • prenatale raadpleging
 • samenwerkingsinitiatieven eerste lijnsgezondheidszorg - SEL
 • vertrouwenscentra kindermishandeling

Hoeveel deelnemers per organisatie

Elke werknemer kan inschrijven voor één of meer opleidingen met een maximum van 2 deelnemers per organisatie voor dezelfde opleiding.

PROCEDURE

Schrijf in via het Extranet of met het standaard inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de start van de vorming.

Je contactpersoon ontvangt binnen de week na je inschrijving een mail met de vermelding van je statuut: je bent ingeschreven of staat op de wachtlijst.
14 dagen voor de start van de vorming ontvangt de contactpersoon een definitieve bevestiging van je inschrijving.
Niets ontvangen? Laat het ons zo snel mogelijk weten via icoba@vivosocialprofit.org .
Ga niet zonder in te schrijven of op eigen initiatief naar een vorming.

Icoba schrijft in op basis van de datum waarop wij je aanvraag ontvangen. Is het maximum aantal deelnemers bereikt, dan kom je op de wachtlijst. Valt een deelnemer weg, dan nodigen we de eerste op de wachtlijst uit om deel te nemen. Bij onvoldoende inschrijvingen annuleren we de opleiding.

Wie betaalt wat

Icoba betaalt de kostprijs van de opleiding, de syllabus, drank en broodjes. De verplaatsingskosten betaal je zelf.

Je bent ingeschreven maar kan niet aanwezig zijn

Zoek een collega die je vervangt. Dat kan eenvoudig via Extranet. Je gebruikt het Extranet nog niet? Bezorg ons via mail een inschrijvingsformulier met de gegevens van de vervanger.
Je vindt geen vervanger? Verwittig ons zo snel mogelijk via icoba@vivosocialprofit.org .

Wat verwachten we van elke deelnemer

Je ben stipt aanwezig en werkt enthousiast mee. Je zet je handtekening op de aanwezigheidslijst en vult na afloop een evaluatieformulier in. De opleider zorgt voor de documenten.