VIVO

Het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit is opgericht door de sectorale sociale partners in 2000.

Sinds 2013 werkt het team vormingsfondsen en Icoba intens samen met VIVO. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de sociale partners van de verschillende sociale fondsen het Vlaams beleid met betrekking tot vorming en opleiding mee kunnen bepalen.

Bezoek de website van VIVO.