Alle tools

Waar hebben we het over?

Sta met collega’s stil bij wat agressie met je doet en breng dit onder woorden.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: max. 12

Duur: 45 à 60 minuten

Materiaal: Lijst met gevoelens en behoeften. Download deze op de pagina onderaan.

Werkwijze

Stel volgende vragen en bespreek met het team

Hoe merk je wat agressie met je doet? 

  • Hoe ga je daar meestal mee om? 
  • Wat vind je van je reactie? 

Geef drie soorten gedrag waarvan je meestal last hebt. 

  • Weet je waarom je daar last van hebt? 
  • Wat doe je zoal om er geen last meer van te hebben? 
  • Heb je jouw manier van reageren al eens aangeraden aan een collega?

Geef drie soorten gedrag waar je soms last van hebt.

  • Begrijp je hoe het komt dat je er de ene keer wel, de andere keer geen last van hebt?

Wat verwacht jij van je collega’s?

Maak voor deze oefening gebruik van de bijhorende lijst met gevoelens en behoeften. Deze helpt je bij het onder woorden brengen van wat je ervaart als je aan agressie bent blootgesteld. Bedenk steeds dat een bepaald gevoel teruggaat naar een dieperliggende behoefte. Probeer ook deze onder woorden te brengen.

Download het bestand
Bron: vrij naar de werkmap ‘Agressie op je werk. Praat er eens over!’ van Profijt van Arbobeleid. Concept, redactie, vormgeving en productiebegeleiding: Ca[t]’shuis bv, Ulvenhout. De inhoud is samengesteld i.s.m. Bartiméus en SIG