Alle tools

Sfeerbeheer

Versterk de samenwerking door die onderwerpen te bespreken die in jouw team belangrijk zijn.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers min.3 - max. 12

Duur: 30 minuten

Opwarmer: Gevoelsreflecties

Werkwijze

 1. Inventariseer de thema’s die leven in je team.

 2. Beslis samen welk thema je deze maand centraal wil stellen en herformuleer in positieve bewoordingen.

 3. Bespreek wat dit thema betekent voor het team: 

  • Welke kracht kan dit thema ons geven?

  • In welke mate is dit thema al aanwezig?

  • Hoe kunnen we het thema nog meer realiseren?

  • Hoeveel moeite vraagt dit van ons?

  • Wat hebben we van elkaar nodig?

 4. Koppel een beeld en slogan aan het thema en hang dit goed zichtbaar op. Zo nodigt het zonder veel woorden uit om er regelmatig bij stil te staan.

 5. Evalueer het thema tijdens het volgende overleg.

Nazorg voor de sfeer

In “Hoe warm is het hier?” leert je team de huidige situatie inschatten. Benoem de reeds gedane inspanningen, wat dit opleverde en zoek samen naar alternatieven in moeilijke situaties. 
 

Bron: Jeugdzorg de brug - afdeling de marbol