Alle tools

Schrijf- en praatactiviteit voor daders

Activiteit om de cliënt die een incident veroorzaakte inzicht te geven hoe agressie bij hem ontstaat. Voor de allerkleinsten kun je de schrijfopdracht aanpassen. Laat het kind tekenen wat er gebeurd is of laat het met poppen, blokken, pennen uitbeelden.

methodiek

Werkwijze

Zet de dader na een agressie-incident apart en laat hem tot rust komen. Weet dat het tot 90 minuten kan duren voor hij volledig afgekoeld is.

Overloop ze zodat je zeker bent dat hij ze begrijpt.

  • Wat is er gebeurd?
  • Hoe heb jij gereageerd?
  • Hoe komt het dat je zo reageerde?
  • Wat wilde je daarmee bereiken?
  • Wat kun je in het vervolg anders doen?
  • Wat denk je en wat voel je nu?
  • Wat denkt en voelt de ander volgens jou?
  • Hoe kun je dat goed maken of herstellen?
  • Wat heb je nodig om het goed te maken?

Ga op zoek naar de beleving van je cliënt, de mogelijkheden om wat er gebeurd is te verwerken, de mogelijkheden tot herstel.