Alle tools

Psycho-educatieactiviteit met de cliënt als dader

Activiteit om de client die het incident veroorzaakte inzicht te geven hoe agressie bij hem ontstaat. Je gaat enkele dagen na het incident het gesprek aan over de agressie en de woede die hij voelde. Het doel is dat hij iets leert over zichzelf. Voorwaarde voor zo’n gesprek is dat jullie verhouding weer normaal is.

methodiek

Werkwijze

1. Ga met de cliënt na hoe en wanneer hij de woede voelde opkomen. Vergelijk met andere situaties: wat zijn typische

  • lichamelijke gewaarwordingen
  • gedachten
  • gevoelens die de cliënt ervaart net voor hij agressief wordt?

2. Leer hem die signalen op tijd te herkennen.

3. Bespreek mogelijke gedragsalternatieven en de hulp die je cliënt kan gebruiken. Gedragsalternatieven zijn:

  • Je cliënt komt vertellen dat hij het moeilijk heeft.
  • Je cliënt zondert zich af om prikkels te vermijden.
  • Je cliënt vraagt om zelfbescherming.