Alle tools

Goed genoeg

Bepaal met Rogers’ ‘diffusion of innovation’-theorie in hoeverre een nieuwe maatregel geschikt is om te verspreiden.

methodiek

Praktisch

Aantal deelnemers: max. 7

Duur: 30 à 60 minuten, afhankelijk van de aard en het aantal maatregelen

Werkwijze

De mate waarin een nieuwe maatregel verspreid geraakt, hangt af van zeven factoren. Toets elke nieuwe maatregel binnen je organisatie aan volgende criteria en weeg af of je hem doorvoert.

1. Geloofwaardigheid
 • In welke mate is het nut van de maatregel gebaseerd op bewijs?

 • Zijn er voldoende sleutelfiguren die de maatregel willen uitdragen?

2. Zichtbaarheid

In welke mate zijn volgende elementen van de maatregel zichtbaar voor andere medewerkers:

 • Het gebruik

 • De resultaten/het beoogde effect

 • De voordelen 

3. Noodzaak en relevantie
 • Draagt de maatregel bij aan een knelpunt of actueel ervaren probleem.

 • Is deze maatregel noodzakelijk om goede zorg mogelijk te maken? Gaat er iets mis met het functioneren van ons zorgsysteem als we deze beleidsmaatregel niet invoeren?

4. Relatief voordeel
 • Ervaren de medewerkers een persoonlijk voordeel bij de maatregel? 

 • Levert de nieuwe manier van werken een voordeel op ten opzichte van de oude manier?

 • Is de maatregel effectief een verbetering?

 5. Eenvoud
 • Hoe eenvoudig is de maatregel?

 • Moet je er veel nieuwe zaken voor leren?

 • Wegen de kosten van deze beleidsmaatregel op tegen de baten?

6. Passend
 • Sluit de maatregel aan bij de normen en waarden van de medewerkers? 

 • Past de maatregel in de huidige werkwijze en gedrag?

 7. Testen
 • In welke mate en hoelang mogen de medewerkers de maatregel testen? 

 • Wordt er na de test rekening gehouden met hun suggesties en feedback? Of moeten ze direct de nieuwe maatregel volgen?

Bron: Movisie (2012). Toolkit werken aan sociale veiligheid – Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken