Alle tools

De vijf geboden

Stel samen spelregels op om lastige situaties op een veilige en constructieve manier bespreekbaar te maken.

checklist

Praktisch

Aantal deelnemers: min. 3 - max. 12

Duur: 40 minuten

Materiaal: 

  • Post-its

  • Stickers (bv. kleine etiketten of geleurde kleefbolletjes)

  • Stiften

  • Flipover

Opwarmers: 

Werkwijze

Stap 1

Deel post-its uit en vraag je teamleden om de eigen vijf geboden op te schrijven voor een optimaal teamoverleg rond lastige situaties. Eén gebod per post-it. Schrijf zelf ook mee. Helpende vragen:

  • Wat heb jij nodig van je collega’s om lastige situaties en grensoverschrijdend gedrag met een veilig gevoel te bespreken?

  • Wat kan jij voor je collega’s doen opdat zij zich veilig voelen om incidenten te bespreken?

Stap 2

Schrijf in het midden van een grote flap ‘Lastige situaties en grensoverschrijdend gedrag veilig bespreken’. Iedereen stelt zijn geboden voor en plakt ze één voor één op de flap. De andere teamleden oordelen niet, maar mogen verduidelijkingsvragen stellen. 

Cluster de geboden.

Stap 3

Elk teamlid krijgt vijf stickers. Die verdelen ze over de geboden-clusters die ze belangrijk vinden - ook al hadden ze die aanvankelijk niet zelf benoemd.

Stap 4

Tel de stickers per cluster. Zet de vijf meest gekozen clusters samen om naar vijf positief geformuleerde spelregels. Deze regels gaan vanaf nu in. Hang ze zichtbaar voor iedereen op. Overloop ze telkens aan het begin van een overleg. Elk teamlid bewaakt ze mee tijdens het overleg.

Opmerking

Het echte leerproces om deze spelregels na te leven, start pas als het werkoverleg op gang komt. 

Geef zelf het goede voorbeeld: bewaak tijdens elk overleg deze regels zo goed mogelijk. 

Beloon ook in het begin de durf van je medewerkers om de regels mee te noemen. Vraag telkens aan het eind van het overleg hoe het was om zo te werken. Spreek je waardering uit voor het veel beter vergaderen van de groep.

Bron: Sova-groep ( 2003). Samen werken, samen leren. Werkboek sociale vaardigheden, theorie en oefeningen. Baarn: Nellissen