Alle tools

Agressiespel voor de kinderopvang

Met het agressiespel wissel je kennis, meningen en ideeën uit over lastig en agressief gedrag en over het agressiebeleid van jouw organisatie.Zo kom je tot afspraken om dit gedrag bespreekbaar te maken. En geef je een aanzet om een agressiebeleid te ontwikkelen of bij te sturen.

Speel het spel tijdens een teamvergadering, naar aanleiding van een incident, als methodiek tijdens een themadag. De speelkaarten zijn op maat van kinderopvang.

Bestel het spel of download het spelmateriaal.

spel