team op de rails

Na een ernstig agressie-incident gaat er soms een schokgolf door de organisatie. Teams liggen lam en medewerkers weten niet hoe verder.

Veel dingen eisen de aandacht op: verzekeringen, opvang en nazorg, het verzekeren van de continuïteit in de werking, vraagtekens bij het verder zetten van de hulp- of dienstverlening, analyse van het incident, communicatie met de context, de pers en mogelijks ook de politie.

Je team zit met veel vragen. Hoe krijg je iedereen weer op de been? Icoba wil je helpen door de bomen het bos weer te zien. We bekijken samen wat je zelf kan en moet doen op welke manier Icoba of anderen een steentje kunnen bijdragen.

Contacteer ons

Op zoek naar teamcoaches of bemiddelaars?


Stuur je vraag via mail of bel ons.

We geven jou een overzicht.


Onze begeleiding is kosteloos voor organisaties uit het PC 331 en 319.01. Werk je met een andere externe begeleider? Dan kan je financiële steun aanvragen.